Polityka prywatności

Hej! Na tej stronie umieszczam dla Ciebie zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.patsartanowicz.com.
W razie pytań związanych z polityką prywatności, skontaktuj się ze mną poprzez maila: kontakt@patsartanowicz.com

 

Najważniejsze informacje:

 1. Dodając komentarz na mojej stronie czy po prostu kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularza, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony (w jakie zakładki klikasz, ile czasu spędzasz na stronie czy na przejście między poszczególnymi zakładkami).

 

DANE OSOBOWE
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Patrycja Sartanowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAT SARTANOWICZ Stylistka Patrycja Sartanowicz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Korkowa 161B/26, 04-548 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP 7441682297, REGON 382007954.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1.  prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takiej zgody udzieliłeś wcześniej.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Kontakt. Kontaktując się z ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisząc bezpośrednio na adres kontakt@patsartanowicz.com, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć też inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.

Kontakt

PAT SARTANOWICZ STYLISTKA
Korkowa 161B/26 
04-549 Warszawa
NIP 7441682297
REGON 382007954